ערב השקת הספר

הספר המקיף, המעודכן והשימושי ביותר בנושא זכויות יוצרים בישראל.